Vilkår & Betingelser 

Alle handler i forbindelse med produktet: Paintball, Bow Tag, Lasergame, leje af Rodeotyr foretaget på denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde og

Real Adventure A/S
c/o World of Adventure A/S
Østerskovvej 15
6000 Kolding
CVR: 25283805

Priser
Alle priser der fremgår på denne hjemmeside, er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen. Alle priser er vist inkl. moms.

Real Adventure markedsfører jævnligt tilbud og rabatter via digitale og analoge kanaler. Rabattens størrelse bliver ikke refunderet på allerede købte produkter af kunder der ikke har været opmærksom på tilbuddets eksistens. 

Booking 
En booking bekræftes automatisk pr. e-mail når betalingen er modtaget. Først når Real Adventure har modtaget din betaling er din booking gældende og bindende. Bookinger er bindende og kan ikke refunderes, nedjusteres eller annulleres.

Billetter eller gavekort vedhæftes i e-mailen. Bekræftelsen medbringes enten digitalt eller udprintet i parken og vises til instruktøren.

Gavekort
Gavekort er gyldige i 3 år efter købsdatoen. Efter udløbsdatoen kan gavekortet ikke længere anvendes eller forlænges. Et gavekort anses som et ihændebevis. Mistede gavekort erstattes ikke. Real Adventure hæfter ikke for ødelagte, bortkomne eller stjålne gavekort.

Gavekort skal indløses ved booking online ved at indtaste indløsningskoden der fremgår på gavekortet. Gavekortet kan ikke refunderes eller ombyttes til kontanter. Gavekortet modtager du elektronisk via e-mail som PDF. PDF’en sendes til den mail-adresse der er tilknyttet købet.

Betaling
Igennem online køb på realadventure.dk. accepterer vi Dankort, Visa, Mastercard og American Express. Dine data bliver ikke gemt på vores servere, men sikkert sendt videre til vores betalings-gateway til gennemførsel af betalingen.
Betalingen trækkes straks efter købet

Tilkøb på arrangementsdagen betales via Mobile Pay eller kontant.

Fortrydelsesret 
Ved køb af produkter hos Real Adventure foreligger der ingen fortrydelsesret. Bookingen er derfor bindende efter at kunden har betalt og modtager en bekræftelse.

Vilkår for afbestilling og udeblivelse
Når du foretager en booking, accepterer du vores regler for afbestilling og udeblivelse. Ved udeblivelse eller afbestilling er det ikke muligt at få refunderet beløbet, idet alle bookinger er bindende efter modtagelse af betaling. Ved følgende aktiviteter der er følgende kompensationsmuligheder:

Paintball
Møder der færre deltagere op end det bestilte antal deltagere til et paintball-arrangement, fordeles de kugler der var bestilt til den/de udeblevne til resten af deltagerne.

Forbehold for ændringer 
Real Adventure forbeholder sig ret til at ændre og opdatere vilkår og betingelser der er gældende for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Begrænsning 
Real Adventure forbeholder os retten til at afvise tydeligt påvirkede, aggressive eller voldelige personer. Ved afvisning på dette grundlag, refunderes den pågældende persons booking ikke. Alle deltagere skal følge instruktørens anvisninger for sikkerhed og brug af udstyr, ellers afvises pågældende deltagere. 

Læs de gældende sikkerhedsregler her

Real Adventure forbeholder sig retten til at begrænse adgangen til parken på visse dage eller tidspunkter trods gyldig billet grundet for eksempel ekstreme vejrforhold. Sker begrænsningen uden varsel, og er begrænsningen af væsentlig karakter, er det muligt at få udleveret et tilgodebevis svarende til den oprindelige booking. Ret her henvendelse til info@realadventure.dk

Særlige betingelser og vilkår for udlejningsprodukter

Betingelser for leje af rodeotyr  

Prisen der fremgår på denne hjemmeside er gældende udlejningspris for 1 døgn.eller weekendleje

Lejers ansvar for brug
Lejer sørger for at det lejede udstyr holdes under opsyn af en voksen/myndig person, som sørger for at der ikke opstår tumultagtige scener og forhindrer at der anvendes fodtøj på udstyret og hængende børn på madrassens sider.

Lejer har ansvaret for al hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede og er indforstået med at være erstatningsansvarlig for udlejer. Det er alene lejers ansvar at gennemgå det lejede for fejl og mangler ved levering.

I forbindelse med opstilling og brug af udstyr, kan der aldrig rejses erstatningskrav mod udlejer for skader på løsøre, græs, fliser, gulve, døre, dørkarme m.v.

Det lejede benyttes af lejer og lejers gæster på eget ansvar. Udlejer har tegnet erhvervsansvar og produktforsikring. Lejer opfordres til selv at tegne supplerende forsikring før arrangementets afvikling. 

Ved eventuelle uheld af ubemandede forlystelse, vil man aldrig kunne drage Real Adventure til ansvar.

Gebyrer og selvrisiko

Ved selvafhentning skal det lejede tilbageleveres rengjort og pakkes på samme måde som ved afhentning. Nedpakkes madrassen i våd/fugtig tilstand, opkræves et gebyr på kr. 1.500,- da madrassen skal blæses op og tørres igennem inden for 2 døgn, hvis råd og mug skal undgås. Er forlystelsen tilsmudset og ikke rengjort ved nedpakning, tages der et rengøringsgebyr på kr. 1.000,-. Der opkræves ikke gebyr for rengøring og tørring på samme tid. 

Selvrisiko ved skade på lejet udstyr, herunder trailer, madras og tyr, udgør kr. 3.500,-. Eventuelt restbeløb tilbagebetales efter udbedring af skade.

Afbestilling
Når du foretager en booking, accepterer du vores regler for afbestilling. Ved afbestilling er det ikke muligt at få refunderet beløbet, idet alle bookinger er bindende efter modtagelse af betaling.

Kontakt, reklamationer og spørgsmål
Info@realadventure.dk
+45 7010 5212